16 aprilie 2014

Harta de hazard şi risc la inundaţii

Harta de hazard şi risc la inundaţii a fost elaborată în cadrul a 10 Administraţii Bazinale de Apă (A.B.A) din România: A.B.A. Someş-Tisa, A.B.A. Crişuri, A.B.A. Mureş, A.B.A. Banat, A.B.A. Jiu, A.B.A. Olt, A.B.A. Argeş-Vedea, A.B.A. Buzău-Ialomiţa, A.B.A. Siret, A.B.A. Dobrogea-Litoral.

În conformitate cu cerinţele Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii, hărţile de risc la inundaţii indică potenţialele efecte negative asociate şi exprimate în următorii termeni:
  • numărul aproximativ de locuitori potenţial afectaţi; 
  • tipul de activitate economică din zona potenţial afectată; 
  • instalaţiile IPPC care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor;  
  • zonele protejate potenţial afectate, etc.
Harta de hazard la inundaţii

            Hărţile de hazard şi risc la inundaţii au fost elaborate pentru 3 scenarii de inundabilitate:
- scenariul cu probabilitate mică (pentru debite maxime cu probabilitate de depăşire 0,1% - respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 1.000 de ani)
- scenariul cu probabilitate medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depăşire 1% - respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 100 de ani)
- scenariul cu probabilitate mare (pentru debite maxime cu probabilitate de depăşire 10% - respectiv inundaţii care se pot produce o dată la 10 de ani)

Elemente găsite pe harta de hazard la inundaţii

Harta de hazard la inundaţii este o hartă de ansamblu, care pentru fiecare probabilitate de depăşire considerată, cuprinde:
  • limita inundaţiei, care reprezintă extensia apei pentru fiecare caz (scenariu) considerat;
  • adâncimea sau nivelul apei, pentru care s-au stabilit 4 clase: 
  1. adâncimea apei sub 0,5 m
  2. adâncimea apei între 0,5 m şi 2 m
  3. adâncimea apei între 2 m şi 4 m
  4. adâncimea apei mai mare de 4 m
Pentru a vedea dacă în zona în care aveţi o proprietate imobiliară (casă, teren, etc) există risc de inundaţii, sau pentru a vedea dacă acolo unde vreţi să vă petreceţi câteva zile de vacanţă sunt pericole cauzate de eventuale creşteri bruşte şi masive ale debitului unui pârâu, râu sau fluviul Dunărea, aflate în apropiere, accesaţi site-ul: Harta de hazard şi risc de inundaţii, pentru vizualizarea căreia este nevoie să aveţi instalat pe browser-ul dvs. Flash Player

Sursă: Site-ul Administraţiei Naţionale Apele Române