23 martie 2014

Galeria de artă Piteşti

Galeria de artă Piteşti a fost construită în anul 1866 la îndemnul și cu sprijinul lui Mihail Kogălniceanu, după planurile arhitectului Ion N. Socolescu.
În actuala clădire a Galeriei de Artă a fost sediul Primăriei Piteşti, până în anul 1970.
Deschisă în anul 1971, Galeria de Artă are ca bază de pornire donaţia de 38 tablouri şi desene făcută de Rudolf Schweitzer-Cumpăna, fond completat cu donaţia lui Gheorghe Iliescu-Călineşti, ambii fiind legaţi prin naştere şi afectiv de Argeş. 

Galeria de Artă Piteşti (stânga) şi 
Teatrul Alexandru Davila (dreapta)
FOTO - Aurelian Nica
Realizată în stilul eclectismului francez, cu un hol spațios și scări monumentale, Galeria de Artă expune lucrările unor pictori și sculptori de renume: Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Theodor Aman, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, N. Dărăscu, V. Popescu, G. D. Mirea, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Gheorghe Iliescu-Călineşti ş.a.m.d.
În muzeu regăsim genul în care atât peisajul cât şi natura statică sunt minuţios interpretate de Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato, Camil Ressu, Dimitrie Gheaţă. Lucrările lui Steriadi, Henry Catargi, Vasile Popescu şi Iosif Iser au prin concentraţia expresiei picturale o stare sufletească densă, încărcată de emoţie. Lucian Grigorescu, Eustaţiu Stoenescu, Nicolae Dărăscu abordează într-o viziune lucidă o atitudine originală. Pictura lui Corneliu Baba degajă un sentiment nobil, curat, evocând ideea frumuseţii fiinţei omeneşti.
Sălile de la parter sunt destinate expoziţiei de artă contemporană românească, prezentă cu imagini sugestive ale plasticii noastre.